Форма искового заявления в суд алименты

Содержание:

Бизнес портал

Дополнение к статье “Как получать алименты на ребенка в браке? (согласно ст. 141 и 180 СК Украины)”

Ниже представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в браке. В примере указан порядок взыскания алиментов на ребенка без развода в части от заработка (процент от дохода) или в твердой денежной сумме.

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в браке

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

В ситуации, когда прописка и фактическое место жительства отличается, то они указываются по отдельности для того, чтобы ответчику и истцу вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____.

Від браку ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Шлюб між мною та відповідачем не розірваний, але фактично ми як чоловік та жінка не проживаємо з _______ року, не ведемо сумісного господарства, не підтримуємо нормальні шлюбні відносини, тобто не реалізуємо належні нам права та обов’язки подружжя, передбачені Сімейним Кодексом України.

Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Необходимо в заявлении о получении алиментов в браке указать информацию о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы… Отличный вариант — приобщить к материалам дела справку о доходах ответчика. В ситуации, когда есть затруднение в ее получении, нужно просить судью истребовать справку о доходах по месту работы ответчика.

В случае, когда ответчик не имеет официальных доходов, безработный или работает без официального оформления, сообщаем об этом в иске на алименты без развода и просим суд взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітньої дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
Копії паспорту – 2 екз.
Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
Копія позовної заяви
Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р. __(підпис)__ ПІБ

Полезная информация об алиментах на ребенка:

Исковое заявление о взыскании алиментов

Время чтения: 10 минут

Вопрос об алиментах – один из самых популярных среди тех, которые ежедневно приходится решать суду. При правильной подготовке сторон достаточно одного заседания, чтобы всё уладить. Но для этого необходимо соблюдать правильный алгоритм действий.

Образец искового заявления на алименты

Оформление документов в суд

Семья, которая воспитывает совместных несовершеннолетних детей, бракоразводные дела обречена решать в суде. Естественно, есть вариант всё обсудить полюбовно и составить договор у нотариуса, в том числе и о содержании детей, но его принимают далеко не все. Итак, что делать, если ваш выбор пал на поход в суд.

Юристы компании «Планета Закона» помогут Вам составить и оформить документы в суд.

Взыскание алиментов возможно в приказном или исковом делопроизводстве. Первый вариант проще и требует меньше времени. Возможно, прежде чем подавать исковое заявление, стоит рассмотреть возможность заявления на судебный приказ. Его, согласно статье 126 ГПК РФ, мировой судья выдаёт в одностороннем порядке в пятидневный срок после получения документов и без проведения судебных процедур. И если ответчик в течение 10-ти дней не обжаловал его в письменной форме, он вступает в действие. Судебный приказ одновременно является и исполнительным листом, поэтому передаётся судебным приставам.

Если ответчик обжаловал документ, это не значит, что об алиментах придётся забыть. Но времени и сил придётся потратить больше, так как придётся подавать исковое заявление в суд.

В написании искового заявления стоит руководствоваться статьёй 131 Гражданского процессуального кодекса. Она полной мерой отображает все требования.

Итак, в документе нужно указать:

 • Название того суда, в который вы подаёте заявление
 • Полные данные относительно истца. Включая все паспортные данные, место проживания
 • Информацию об ответчике и адрес его регистрации или проживания. В случае, если вам эти данные не известны, стоит указать последний из известных адресов. Учитывайте тот факт, что если суду не предоставить данные о местонахождении ответчика, будет инициирован его розыск и на этот момент рассмотрение дела приостановят. В то же время, не стоит указывать заведомо ложные данные – это повод в дальнейшем признать данное решение не действительным
 • Описать в чём состоит нарушение законных прав и свобод. Указать обоснование на выплаты по алиментам
 • Описать доказательства, которые являются обоснованием всех требований
 • Определить цену иска. В данном случае, он будет равен сумме алиментов за год
 • Составить перечень всех документов, которые прилагаются к исковому заявлению

В данном случае это обязательно должны быть копии свидетельств о рождении детей. Копия свидетельства о браке, либо его расторжении, справка с места работы алиментоплательщика и его заработной плате (если у истца есть такие данные).Также можно предоставить справку из жилищных органов, о местонахождении детей на иждивении у заявителя и подобные документы.

Специализирующиеся на семейном праве юристы компании «Планета Закона», исходя из своего опыта, рекомендуют тщательно подготовиться уже на стадии подачи искового заявления. Чем больше будет собрано документов изначально и предоставлено в суд, тем проще для вас пройдёт дальнейший процесс.

Если ответчик оказывает материальную помощь, но вы считаете её размер не достаточной, это стоит указать в исковом заявлении. И что гораздо важнее – грамотно обосновать по какой причине. Имейте ввиду, алименты могут быть назначены либо в проценте от заработной плате, либо в твёрдой сумме, или использовать комплекс, объединяющий оба варианта.

Подать в суд на получение алиментов на несовершеннолетних детей можно не только находясь в разводе, но и будучи в браке и даже проживая совместно. В таком случае, вам будет необходимо указать, на что ответчик тратит свои деньги. Крайне желательно, чтобы у вас (помимо слов) была доказательная база. Это могут быть чеки из магазинов, подтверждающие дорогостоящие, либо не имеющие отношение к детям покупки, свидетельские показания.

Какие документы взять с собой в суд

Помимо искового заявления вам понадобятся:

 • Гражданский паспорт
 • Свидетельство о заключении или расторжении брака
 • Свидетельства о рождении несовершеннолетних (совместных с ответчиком) детей
 • Выписку из домовой книги, в которой имеется подтверждение проживания детей совместно с истцом.

Желательно вместе с заявлением подать справку о доходах истца и ответчика, а так же документы, указывающие на то, какие удержания производятся с ответчика по другим исполнительным листам (если таковые есть). Но два последних пункта не всегда удаётся выполнить. Банально, истец может не знать, где работает ответчик. В таком случае суд вправе затребовать эти документы самостоятельно.

Рассмотреть вопрос о принятии искового заявления в производство и вынести определение суд обязан в течении 5-ти дней с момента его подачи. Кстати, подать документы можно лично в приёмные дни, отправить их почтой либо заполнить форму на сайте суда. Эта опция доступна лишь для тех, у кого есть электронная подпись. Более того, электронная форма не всегда позволяет описать все обстоятельства дела. Поэтому лучше писать заявление собственноручно, заручившись поддержкой юриста.

Рассмотрев документы, судья имеет право отказать в принятии искового заявления и вернуть его. Основаниями для этого являются:

 • Документы поданы человеком, который был признан недееспособным по решению суда
 • Документ подписан лицом, не имеющим права подписи подобных требований
 • Документ подан человеком, не имеющим на это полномочий
 • Это дело уже находится на рассмотрении в другом суде
 • Подано заявление о возвращении иска

Если судья вернул исковое заявление – это не повод отчаиваться. Его можно подать повторно, устранив все недочёты. А вот если истцу было отказано в принятия заявления, то подать его с теми же требованиями уже нельзя. Отказ обязательно последует в том случае, если иск подан человеком, чьи права не нарушаются, либо это заявление было рассмотрено ранее.

Первое заседание, а если повезёт, то и последнее, будет назначено в месячный срок со дня подачи искового заявления. Стоит учитывать, что вне зависимости от длительности процесса, выплата алиментов начинается с момента принятия судом документов в работу, а не с момента вынесения решения.

На обжалование решения у ответчика есть в запасе 1 месяц.

Как выиграть дело по алиментам

Для того, чтобы в суде чувствовать себя уверенно, придётся изучить нормы семейного, процессуального, материального права; уметь составлять документы, знать, какие потребуются доказательства и уметь их собирать и обладать уверенностью и ораторским талантом. Если вы понимаете, что данное разбирательство не на один раз, а дело предстоит серьёзное – лучше сразу заручиться поддержкой юриста, специализирующегося на семейном праве.

Перед судебным заседанием судья должен назначить сторонам «беседу». На неё можно не явиться и ничего за это не предусмотрено, однако, лучше такой возможностью не пренебрегать. В процессе беседы судья выяснит позиции сторон. Уже на этом этапе можно заявлять свидетелей, заявлять ходатайства, предоставлять доказательства.

В ходе самого судебного заседания ведите себя сдержанно, не вызывающе и без лишних нервов. Даже если одна из сторон предоставляет неправдивые, на ваш взгляд, сведения, не стоит об этом кричать на весь зал. Сообщите об этом своему адвокату (и это ещё одна причина, почему в делах об алиментах требуется помощь юриста), он задаст вопросы таким образом, чтобы вывести оппонента на чистую воду. Этому искусству специалистов учат в ВУЗах и они оттачивают мастерство на практике.

Чтобы выиграть дело, необходимо собрать доказательства. К примеру, ответчик утверждает, что у него нет денег на оплату алиментов и просит назначить минимальную сумму. В то же время, доподлинно известно, что он приобрёл дорогостоящий автомобиль и записал его на мать-пенсионерку. Либо истец утверждает, что ответчик не интересуется ребёнком вот уже несколько лет и не участвует в его содержании. В то же время ответчик предоставляет суду фотографии из совместного с ребёнком отдыха, чеки на покупку одежды и техники для несовершеннолетнего.

Сопоставляя все факты, суд выносит решение. Поэтому к сбору доказательств стоит подойти серьезно. Все квалифицированные юристы подтвердят, что в этом деле мелочей не бывает. И если вам этот факт кажется не существенным – то адвокат, с его помощью, способен выиграть дело.

В «алиментных» делах суды учитывают материальное обеспечение и условия проживания детей до расторжения брака родителей. И максимально стараются принять такое решение, которое не отразится на их финансовом благополучии.

Имейте ввиду, если судья вынес решение, с которым вы не согласны, у вас есть месяц чтобы обжаловать его в вышестоящей инстанции. Для мирового суда – это районный суд.;

Содержание ребенка обязанность обоих родителей.

Чем поможет юрист при подаче искового заявления на алименты?

Казалось бы, женщина все сделала: подала заявление в суд на алименты или иск о взыскании алиментов на ребенка, ждет помощи от закона и его служителей, но результат или нулевой, или неудовлетворительный. Все потому, что горе-папаша уже заручился справкой от работодателя, что получает копейки, или устроился на работу неофициально, а иногда и просто скрывается.

В этих случаях получить финансовую поддержку от второго родителя можно, только обратившись в мировой суд с иском о взыскании алиментов и заручившись поддержкой опытного юриста. Это распространенная практика, которая используется для быстрого решения проблем.

Почему иногда сложно написать заявление на алименты на ребенка?

Помимо понятных бюрократических сложностей, подача заявления на алименты осложняется еще и психологическими затруднениями. Российские женщины часто испытывают чувство вины, когда решают подать в суд заявление об алиментах на детей; оно подпитывается скандалами со стороны бывшего супруга и его семьи.

Адвокат по семейным вопросам избавит вас от стресса, сопровождающего судебные тяжбы. Даже если вы просто проконсультируетесь со специалистом, то получите необходимые знания и заряд уверенности для успешной борьбы с неплательщиком.

Как подавать иск на алименты?

Теоретически, бланк искового заявления о взыскании алиментов можно скачать на сайте суда или любом другом ресурсе юридической направленности, поскольку он во многом стандартный. Однако, в большинстве случаев, гораздо полезнее, если все документы подготовит практикующий специалист с учётом Вашей конкретной ситуации. Подача заявления на алименты может проходить по месту жительства матери или ребенка, поскольку это комфортнее истцу.

Алименты в Украине: как оформить, получить и сколько алиментов начислят в 2018

Если так случилось, что договориться с бывшим мирно не удалось, получать алименты на ребенка поможет закон. Придется обратиться в суд, а как это сделать правильно, мы вам подскажем.

В прошедшем 2017 году Верховной Радой были внесены принципиальные изменения в ряд законов, которые регламентируют размеры алиментов, порядок выплат, наказания неплательщиков и некоторые другие.

Куда обращаться для взыскания алиментов

Один из родителей, чаще это мама, который проживает с ребенком, имеет право на финансовое участие второго родителя в жизни ребенка, пока он не достигнет 18-летия. Возможно так же подавать иск в суд по месту регистрации или проживания ответчика.

 • Чаще всего иск и весь необходимый пакет документов подают в районный суд по месту проживания ребенка, но возможно так же обращение в суд по месту регистрации или проживания отца (ответчика).

Можно, конечно, изучить все законы, собрать нужные справки и отправиться в суд самостоятельно, однако, практика показывает – стоит обратить к профессиональному юристу, который поможет, как минимум, на начальном этапе не ошибиться с оформлением иска и сэкономит время и нервы.

 • Кроме искового обращения, теперь стал возможен и упрощенный вариант взыскания алиментов, который называется «приказным производством». В этом случае, вы можете обратиться в суд с просьбой о с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. При таком варианте, если суд принимает решение об открытии приказного производства, приходить на заседания суда не потребуется и решение может быть выдано в трехдневный срок.

Оформление алиментов в Украине: кто может претендовать на алименты

 • В первую очередь, это мама (или папа), которая воспитывает ребенка до 18 лет одна, причем независимо от того, оформлен ли развод официально.
 • Может подавать на алименты опекун ребенка, если малыш постоянно проживает с ним и опекунство оформлено юридически.
 • В соответствии с новым законом, алименты теперь принадлежат ребенку, а не родителю, как было раньше.

Оформление алиментов в Украине: какие нужны документы

Для того, чтобы обратиться в суд и подать иск на уплату алиментов нужно собрать пакет документов:

 1. Справка с места работы мужа, о наличии и размере его доходов
 2. Копия свидетельства о рождении ребенка
 3. Если вы разведены, понадобится копия свидетельства о разводе
 4. Копия вашего паспорта и индивидуального налогового номера (ИНН), иначе – идентификационного кода

Исковое заявление, составленное по стандартной форме.

Образец искового заявления:

Могут также понадобиться дополнительные документы для оформления алиментов через суд:

 • копия свидетельства о рождении общих детей
 • копия паспорта истца с пропиской и отметкой о регистрации брака
 • копия паспорта ответчика
 • справка о доходах истца
 • справка о местонахождении ответчика.

В случае, если муж не имеет постоянного места работы, от уплаты алиментов он все равно не освобождается. В процессе судебного разбирательства могут потребоваться дополнительные справки и документы, которые придется собирать в процессе.

Как определяют размер алиментов

В соответствии с законом Украины, а точнее «Семейным кодексом», алименты могут быть назначены в виде части дохода плательщика алиментов, либо в твердой сумме – то есть, фиксированной сумме в гривне. Второй вариант чаще применяется, если доходы у ответчика не стабильны и переменчивы, как, например, у частного предпринимателя или сезонных работников.

При назначении суммы алиментов, суд принимает во внимание множество факторов, каждый из которых придется подтверждать документально:

 • Материальное положение матери (или того из родителей, кто содержит ребенка)
 • Состояние здоровья ребенка и необходимые траты на лечение (при необходимости такового)
 • Финансовое положение плательщика алиментов и состояние его здоровья
 • Наличие у плательщика алиментов иждивенцев – других детей или родственников, требующих материальной помощи
 • Другие факторы, которые могут повлиять на размер алиментов.

При этом, в последней редакции «Семейного кодекса» указано, что минимальный размер алиментов в 2018 году не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка.

На 2018 год прожиточный минимум на ребенка в Украине составляет:

Форма искового заявления в суд алименты

4. Справка ЖЭКа о месте жительства ребенка и ее копия
5. Справка о среднем заработке ответчика и ее копия.

«____» ____________________ 200___ Подпись __________________(______________)

Аудиоролики — Рекламная Студия

Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

© 2007-2014 Медиагруппа «Адвокат-консалтинг»
.

Как составить исковое заявление на алименты (образец) в суд?

Образец заявления на алименты поможет родителям правильно заполнить исковое заявление в суд. О том, как правильно подготовить иск, где можно найти образцы заявления на алименты, как производится рассмотрение иска и взыскание средств по нему, вы узнаете из нашей статьи.

Как правильно написать исковое заявление на алименты на содержание ребенка, где взять бланк образца 2017-2018 годов?

Такое заявление, как правило, составляется в свободной форме. Бланк и образец заявления на алименты истец может найти в суде либо на одном из ресурсов правовой направленности. Однако даже имея готовый образец, нелишне знать о том, как правильно составляется это заявление, чтобы корректно заполнить бланк и избежать основных ошибок при указании необходимых сведений.

В первую очередь заполняется вводная часть, которая содержит сведения:

 • о наименовании судебной инстанции, куда заявитель подает документ;
 • адресе, по которому располагается суд, принявший заявление;
 • Ф.И.О. истца;
 • реквизитах документа, удостоверяющего личность истца.

После этого описывается суть искового заявления и указывается на необходимость взыскания алиментных платежей и задолженности. В этой части заявления потенциальный получатель средств указывает:

 • Ф.И.О. лица, с которого следует взыскать алименты;
 • реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика;
 • год рождения плательщика;
 • место его рождения;
 • адрес проживания плательщика;
 • место его прописки;
 • Ф.И.О. ребенка, на содержание которого взыскиваются алименты;
 • дату рождения ребенка;
 • реквизиты его свидетельства о рождении;
 • размер алиментов;
 • момент начала взыскания алиментов;
 • дату регистрации бракосочетания;
 • дату развода;
 • реквизиты свидетельств о заключении брака и разводе.

Помимо вышеперечисленного исковое заявление на алименты включает перечень приложенных к нему документов, указание даты подачи иска и подпись истца.

Как подать заявление на алименты в суд, какие документы нужно приложить к заявлению?

Итак, образец искового заявления о взыскании алиментов найден и проверен, иск подготовлен по всем правилам. Что еще потребуется от истца?

Для того чтобы подать исковое заявление, истец должен иметь при себе ряд документов, которые следует приложить к иску. Приложены должны быть:

 • копия свидетельства о браке;
 • копия документа о разводе;
 • копия документа о рождении ребенка;
 • справка с места работы ответчика о размере его заработной платы;
 • справка с места работы ответчика о наличии удержаний в пользу истца;
 • справка из уполномоченных органов о месте проживания ребенка.

Для того чтобы получать алименты, истец должен проживать совместно с ребенком, на содержание которого он желает их оформить.

Порядок подачи иска, срок обращения

Заполненное исковое заявление подается истцом в судебные органы по месту регистрации. Государственную пошлину при подаче заявления истец не уплачивает. Она взыскивается органами с ответчика, которого обязывают выплачивать алиментные платежи.

Заявление рассматривается в течение 5 дней, по истечении которых уполномоченные органы выносят решение о принятии или возврате заявления.

Если же говорить о сроке подачи, то ст. 107 СК РФ определяет, что истец, имеющий право на получение алиментных платежей, вправе подать заявление независимо от срока, который прошел с момента возникновения права на алименты. Однако данное правило действует лишь в отношении случаев, когда алименты не начислялись истцу в рамках добровольного соглашения сторон.

Принятие заявления, отказ в принятии иска

В течение 5 дней уполномоченный судья принимает решение по заявлению истца. Принимая заявление к рассмотрению, он выносит соответствующее определение, которое и является основанием для возбуждения гражданского дела.

При этом в ст. 134 ГПК РФ законодатель перечисляет ряд оснований, по которым суд может отказать гражданину в принятии заявления:

 1. Невозможность рассмотрения и разрешения заявления в порядке гражданского судопроизводства.
 2. Наличие судебного решения по рассматриваемому вопросу между этими сторонами.
 3. Наличие судебного решения третейского суда по рассматриваемому делу между этими сторонами. Если суд не выдал гражданам исполнительный лист на принудительное исполнение решения, то это основание не является поводом для отказа в принятии заявления.

Если суд не принял исковое заявление, он должен вынести соответствующее определение. Определение при этом должно быть мотивированным и дополненным ссылками на статьи нормативных актов, послуживших основанием для отказа. К определению прикрепляют исковое заявление и приложенную к нему дополнительную документацию. Определение об отказе вручается истцу в течение 5 дней с момента подачи заявления. Непринятое заявление не может быть подано в суд повторно.

Возможен также возврат искового заявления заявителю, если:

 • истец нарушил правило подсудности (подал заявление не в тот суд);
 • истец не принял мер по досудебному урегулированию спора;
 • заявление подано недееспособным лицом;
 • поданное заявление не подписано истцом;
 • иск подан лицом, не имеющим таких полномочий;
 • другой суд уже рассматривает это дело;
 • истец подал заявление о возвращении иска до его принятия судом.

После возврата заявления истец может подать его повторно, если устранит имеющиеся нарушения.

Повторное заявление на алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов подается один раз, т. к. повторно взыскать их на содержание одного и того же лица (хоть ребенка, хоть взрослого) нельзя. Однако в практике выражение «повторное заявление» все же встречается. Как правило, это касается следующих ситуаций:

 1. Исковое заявление уже подавалось, но суд его вернул. Чтобы такого не происходило, следует тщательно выбирать образец заявления в суд на алименты и заполнять бланк без ошибок.
 2. Алименты взысканы, исполнительный лист выдан, направлен приставам, но в силу каких-то причин взыскатель его забрал. Однако это ничего не меняет, т. к. исполнительный лист можно подать вплоть до совершеннолетия ребенка.
 3. Подано исковое заявление о корректировке размера взыскания. Такое возможно, если изменились обстоятельства, с учетом которых производилось взыскание. Например, если ребенку требуется особый уход или лечение, алименты могут быть увеличены. Однако это будет не новым взысканием, а всего лишь изменением размера.

Исковое заявление на алименты в браке

Закон разрешает взыскивать алименты на ребенка как после развода, так и во время брака. Во время брака иск на алименты подается в том же случае, что и после развода (т. е. если ответчик добровольно не содержит ребенка), и так же может содержать требования о взыскании как доли заработка, так и твердой суммы.

При этом в обоих случаях можно использовать один и тот же образец искового заявления на алименты. Разница будет состоять лишь в том, что иск, подаваемый в период брака, не будет содержать в себе данных, касающихся развода. Так как никаких существенных изменений в законодательстве в последнее время не произошло, при обращении в суд в 2018 году вполне можно использовать и образец заявления на алименты 2017 года.

Взыскание средств и заявление приставам о задолженности по алиментам

Взыскание средств в рамках алиментных платежей производится на основании решения суда. При этом СК РФ обязывает плательщика алиментов сообщать исполнительным органам, осуществляющим взыскание средств, о смене места работы. Информация о новом месте трудоустройства должна предоставляться им в течение 3 дней. Также плательщик обязан сообщать сведения о смене своего места жительства и получении дополнительного заработка или иного дохода.

Лица, уклоняющиеся от погашения долга по алиментам, уплачивают дополнительную неустойку, размер которой устанавливается в виде 1/2 процента от суммы долга. Процент при этом насчитывается за каждый день просрочки платежа. Заявление о взыскании вышеуказанной неустойки могут подать в суд граждане, имеющие право на получение алиментов.

Кроме того, если алименты не выплачиваются в срок, граждане имеют право обратиться и к судебным приставам-исполнителям. По их заявлению пристав должен выдать постановление, которым определяется существующая задолженность по алиментам, — этот документ можно затем использовать в качестве доказательства при подаче иска о взыскании неустойки и невыплаченной суммы. Также пристав может принять дополнительные меры по взысканию: наложить арест на имущество должника, запретить ему выезд за пределы России и т. д.

Образец заявления судебным приставам о взыскании алиментов вы можете найти на нашем сайте.