Как писать заявления на алименты образец

Образец заявления на алименты на Украинском языке

Ситуация, когда необходимо быстро написать заявление, возникает очень часто. И, в большинстве случаев, необходимость настолько велика, что от своевременности зависит круг бизнеса и жизни. В этом случае есть два варианта. Пойти к юристу, который изготовит заявление профессионально. Или взять реальный шаблон в сети и заполнить собственные сведения в нужные пункты.

Любой из двух вариантов содержит как плюсы так и минусы. В случае с адвокатом Вы будете вынуждены заплатить. Сумма будет зависеть от смысла документа. В случае, когда Вы решите составить документ своими руками платить не придется. Но нет гарантии, что обращения будут написаны как нужно.

Надеемся найденный документ поможет в разрешении проблемы.

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на Украинском языке.

Кіровський районний суд
м. Києва
(за місцем реєстрації відповідача).
Позивач:
Петрова Марія Іванівна,
зареєстрована за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
вул. Шевченка, буд. 83, кв. 42
тел.(067) 111-11-11.

Відповідач:
Іванов Іван Іванович,
зареєстрований та проживає за адресою:
Код почтового відділення, м. Київ,
пр. Кірова, буд. 95, кв. 47
тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову – 10000,00 грн.

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач — Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки – Петрова, відповідача – Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини – мати, а відповідач – батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.
На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов’язаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.
Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

 1. Стягнути з відповідача — Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини – сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред’явлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.;
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.;
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.;
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.;
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.;
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.

Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

Составление иска о взыскании алиментов. практические рекомендации.

Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит родитель, проживающий отдельно. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
Многие добровольно исполняют свой отцовский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

Составление иска о взыскании алиментов на ребенка

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

• шапка
• название
• вступительная часть
• аргументационная часть
• заключительная часть
• просительная часть
• указание прилагаемых документов
• дата и подпись

Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на Украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах.

Один экземпляр иска о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

В какой суд подавать иск?

Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Необходимо узнать адрес суда и правильное его название.

В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс.

Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

Название документа: Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов представить суду.

Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

Способ оплаты алиментов.

Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты в Украине) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты.
Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов.

В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка.

Максимальный размер алиментов на ребенка не установлен, но согласно Закону Украины «О государственной исполнительной службе» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не Может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 31 Закона Украины «Об информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

Судебный сбор и расходы на информационно — техническое обеспечение рассмотрения дела.

При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор и расходы на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты госпошлины на основании п.5 ст.4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине».

Расходы на рассмотрение дела оплачиваются проигравшей стороной по окончанию разбирательства согласно ч.3 ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Украины. Упомянутые статьи нормативно-правовых актов нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию собственного паспорта;
3. Справку о месте проживания ребенка;
4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.Взыскать максимальную сумму алиментов в вашей ситуации

Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендуем обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов.

Рекомендуем прочитать еще:

Образцы исковых заявлений по семейным правоотношениям

Образцы документов на Украинском языке

 • Заявление об установлении факта отцовства
 • Заявление о предоставлении права на брак

Заявление о возобновлении брака

 • Заявление о расторжении брака
 • Заявление об усыновлении
 • Исковое заявление о признании отцовства

 • Исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи
 • Исковое заявление о признании брака недействительным

 • Исковое заявление о признании брака недействительным и выселении из жилого помещения
 • Исковое заявление об определении места жительства ребенка
 • Исковое заявление об определении размера алиментов

 • Исковое заявление об отобрании несовершеннолетнего ребенка
 • Исковое заявление об отобрании и возвращение ребенка и возмещении морального вреда
 • Исковое заявление об уменьшении размера алиментов

 • Исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на ребенка
 • Исковое заявление об отмене усыновления
 • Исковое заявление о взыскании алиментов 2

  Исковое заявление о взыскании алиментов

 • Исковое заявление о взыскании алиментов на совершеннолетних нетрудоспособных дочь
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на супругов
 • Исковое заявление о взыскании алиментов на время обучения

 • Исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме
 • Исковое заявление о взыскании алиментов в доле от дохода
 • Исковое заявление о взыскании дополнительных расходах на ребенка

 • Исковое заявление о взыскании задолженности по выплате алиментов
 • Исковое заявление о взыскании средств на покрытие расходов, связанных с предоставлением попечительства
 • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов

  Заявление на алименты – образец

  Заявление на алименты – это документ, при помощи которого заявитель требует взыскать с плательщика алименты (денежные средства). Такой документ нужен, если по каким-либо причинам плательщик отказывается платить алименты добровольно или уклоняется от их оплаты.

  В данной статье вы узнаете, какие бывают алименты, что нужно знать, чтобы взыскать алименты на ребенка, а также как написать заявление о выдаче судебного приказа и исковое заявление. Кроме этого вы найдете образцы заявлений на алименты для разных случаев.

  Алименты и их виды

  Алименты – это денежные средства, законно взимаемые с одного члена семьи в пользу другого члена семьи для осуществления материальной поддержки (например, с отца несовершеннолетним детям, или с взрослых детей пожилым родителям).

  Чаще всего происходит взыскание алиментов на несовершеннолетнего ребенка, поэтому далее будет рассмотрен именно этот вопрос. Как правило, алименты на детей назначаются при разводе супругов через суд, если родители не смогли договориться мирным путем. Однако случаются и иные случаи, в которых требуется составить заявление на алименты, например, если родители ребенка не были расписаны, но отцовство подтверждено и др.

  Алименты могут взиматься как часть дохода (1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух детей и 1/2 на трех и более детей) или в твердой сумме (фиксированная сумма). Обычно алименты берутся в виде доли от заработка. Однако если у плательщика нет постоянного дохода, или он имеет неофициальный доход, то используется твердая сумма.

  Что нужно знать о взыскании алиментов на ребенка?

  Для получения алиментов заявителю нужно обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа или с исковым заявлением на получение алиментов. Заявителем может быть родитель, проживающий с ребенком, опекун или должностное лицо, действующее в интересах ребенка.

  Если отсутствуют вопросы, связанные с установлением отцовства, а также не требуется привлечение других заинтересованных лиц, в суд нужно подать заявление о выдаче судебного приказа. В других случаях, в том числе, если алименты будут взыскиваться в твердой сумме, нужно сразу же писать исковое заявление.

  Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов передается в мировой суд, где принимается решение по нему. Судебный приказ подготавливается за 5 дней и, если плательщик действительно уклоняется от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей и не выдвигает никаких возражений в ответ на приказ, передается судебным приставам на исполнение через 10 дней.

  Вместе с заявлением в суд нужно предоставить:

  • квитанцию об оплате госпошлины;
  • подтверждающие документы (справка о доходах и др.).

  Если же есть возражения со стороны плательщика, взыскателю придется составлять исковое заявление в суд, которое будет рассматриваться более тщательно, с участием взыскателя и ответчика и предоставленными ими доказательствами. В этом случае решение суда выносится в течение месяца и вступает в силу еще через месяц. Стоит отметить, что при подаче данного искового заявления не потребуется оплата госпошлины.

  При себе истцу нужно иметь документы и их ксерокопии:

  • паспорт;
  • свидетельство о браке для состоящих в браке или о разводе для разведенных;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ об установлении опеки или попечительства, если нужно;
  • справку о составе семьи по месту проживания ребенка;
  • справку о доходах истца и ответчика.

  Также нужно подготовить копию искового заявления для ответчика.

  В случае если после вынесенного положительного судебного решения ответчик все равно не платит алименты, с него можно получить компенсацию в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Взыскатель пишет заявление о взыскании неустойки в суд, размер неустойки рассчитывается в службе судебных приставов.

  Как написать заявление на алименты на ребенка?

  Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов имеет строго определенное содержание (ст. 124 ГПК). Заявление можно написать от руки или распечатать.

  В заявлении о выдаче судебного приказа указываются следующие сведения:

  • полное наименование судебного учреждения;
  • сведения о заявителе и плательщике (ФИО, адрес проживания, другие контактные данные);
  • требование о получении алиментов и доказательства;
  • список приложений;
  • текущая дата;
  • подпись заявителя с расшифровкой.

  Исковое заявление на взыскание алиментов также регламентируется ГПК (ст. 131). Его содержание похоже на предыдущее заявление, но имеются некоторые отличия. Это заявление также можно написать от руки или распечатать.

  В исковом заявлении указываются следующие сведения:

  • полное наименование судебного учреждения;
  • сведения об истце и ответчике (ФИО, адрес проживания, место работы, другие контактные данные, например, телефон);
  • сведения об общих несовершеннолетних детях (ФИО, дата рождения, адрес проживания);
  • описание спорной ситуации, требование о получении алиментов и доказательства;
  • цена иска (сумма алиментов, которую нужно выплатить ответчику): доля от заработка или в твердой сумме;
  • список приложений;
  • текущая дата;
  • подпись истца с расшифровкой.

  Образцы заявлений на алименты (примеры)

  Ниже представлены образцы заявления на алименты на ребенка, используемые в разных случаях.

  Образец заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка

  В Ленинский районный суд г. Москвы

  Взискатель: Иванова Елена Михайловна
  г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124
  тел.: 8 000 00 00 000

  Должник: Иванов Иван Иванович
  г. Москва, ул. Ленина, д. 134, кв. 45
  тел.: 8 000 00 00 001

  Я и Иванов Иван Иванович являемся родителями несовершеннолетней дочери Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения, проживающей по адресу г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124.

  Ребенок проживает со мной, я полностью обеспечиваю дочь. Ответчик материальную помощь на содержание ребенка не оказывает. У ответчика отсутствуют другие несовершеннолетние дети, удержаний по исполнительным документам с него не производится, соглашения об уплате алиментов с ним достигнуть не удалось.

  На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 80, 81 Семейного кодекса РФ, ст. 121-124 Гражданского кодекса РФ,
  ПРОШУ:

  1. Выдать судебный приказ о взыскании с Иванова Ивана Ивановича в мою пользу алиментов на содержание Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения в г. Москва в размере ¼ части заработка ежемесячно, начиная с 10 апреля 2014 года до ее совершеннолетия.

  1. Копия свидетельства о заключении/расторжении брака
  2. Копия свидетельства о рождении Ивановой О. И.
  3. Справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом
  4. Справка о размере заработной платы Иванова И. И.

  Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  В Ленинский районный суд г. Москвы

  Истец: Иванова Елена Михайловна
  г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124
  тел.: 8 000 00 00 000

  Ответчик: Иванов Иван Иванович
  г. Москва, ул. Ленина, д. 134, кв. 45
  тел.: 8 000 00 00 001

  Брак с ответчиком был заключен 11 октября 2012 года в ЗАГС Ленинского р-на г. Москвы, запись акта №1234, расторгнут 10 апреля 2014 года. От брака имеем одного несовершеннолетнего ребенка – Иванову Олесю Ивановну 05.11.2012 года рождения, проживающую по адресу г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124.

  Ребенок проживает со мной, я полностью обеспечиваю дочь. Ответчик материальную помощь на содержание ребенка не оказывает. У ответчика отсутствуют другие несовершеннолетние дети, удержаний по исполнительным документам с него не производится, соглашение об уплате алиментов с ним не заключалось.

  На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 80-82 Семейного кодекса РФ,
  ПРОШУ:

  1. Взыскать с ответчика алименты в мою пользу на содержание Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения в г. Москва сумму в размере ¼ части заработка ежемесячно, начиная с 20 января 2015 года до ее совершеннолетия.

  1. Копия искового заявления
  2. Копия свидетельства о заключении брака
  3. Копия свидетельства о расторжении брака
  4. Копия свидетельства о рождении Ивановой О. И.
  5. Справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом
  6. Справка о размере заработной платы Иванова И. И.
  7. Справка о размере заработной платы Ивановой Е. М.

  Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме

  При написании заявления в твердой денежной сумме требуется указать не конкретную сумму, а долю от прожиточного минимума в регионе, где проживает ребенок. Например, ½; 1; 1,5; 2 прожиточных минимума и др.

  В Ленинский районный суд г. Москвы

  Истец: Иванова Елена Михайловна
  г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124
  тел.: 8 000 00 00 000

  Ответчик: Иванов Иван Иванович
  г. Москва, ул. Ленина, д. 134, кв. 45
  тел.: 8 000 00 00 001

  Брак с ответчиком был заключен 11 октября 2012 года в ЗАГС Ленинского р-на г. Москвы, запись акта №1234, расторгнут 10 апреля 2014 года. От брака имеем одного несовершеннолетнего ребенка – Иванову Олесю Ивановну 05.11.2012 года рождения, проживающую по адресу г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124.

  Ребенок проживает со мной, я полностью обеспечиваю дочь. Ответчик материальную помощь на содержание ребенка не оказывает. У ответчика отсутствуют другие несовершеннолетние дети, удержаний по исполнительным документам с него не производится, соглашение об уплате алиментов с ним не заключалось.

  Считаю, что ответчик должен выплачивать алименты на содержание дочери Ивановой О. И. в твердой денежной сумме, поскольку ответчик имеет нерегулярный доход. При совместном проживании мы ежемесячно тратили на ребенка в среднем 10000 рублей, после развода на содержании дочери я могу потратить 6000 рублей, исходя из среднемесячного дохода 15000 рублей. Размер прожиточного минимума на территории г. Москвы составляет 10500 рублей за первый квартал 2015 года, что установлено Постановлением №111111.

  Для сохранения прежнего уровня обеспечения ребенка, размер алиментов должен быть определен в размере ½ прожиточного минимума. Также необходимо установить порядок индексации суммы алиментов в зависимости от изменения размера прожиточного минимума на территории г. Москвы.

  На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 83, 117 Семейного кодекса РФ, ст. 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
  ПРОШУ:

  1. Взыскать с ответчика алименты в мою пользу на содержание Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения в г. Москва в твердой денежной сумме в размере ½ прожиточного минимума ежемесячно, начиная с 20 марта 2015 года до ее совершеннолетия.

  2. Установить порядок индексации суммы алиментов в зависимости от изменения размера прожиточного минимума на территории г. Москвы.

  1. Копия искового заявления
  2. Копия свидетельства о заключении брака
  3. Копия свидетельства о расторжении брака
  4. Копия свидетельства о рождении Ивановой О. И.
  5. Справка жилищных органов о проживании ребенка с истцом
  6. Справка о размере заработной платы Иванова И. И.
  7. Справка о размере заработной платы Ивановой Е. М.

  Образец искового заявления о взыскании неустойки на ребенка

  В Ленинский районный суд г. Москвы

  Истец: Иванова Елена Михайловна
  г. Москва, ул. Попова, д. 12, кв. 124
  тел.: 8 000 00 00 000

  Ответчик: Иванов Иван Иванович
  г. Москва, ул. Ленина, д. 134, кв. 45
  тел.: 8 000 00 00 001

  Решением Ленинского районного суда г. Москвы от 15 апреля 2015 года по делу №1111 с ответчика Иванова И. И. взысканы в мою пользу алименты на содержание дочери Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения.

  Однако ответчик не выполняет должным образом свои обязанности по уплате алиментов. По состоянию на октябрь 2015 года ответчик имеет задолженность по уплате алиментов в размере 30000 рублей за период с мая по октябрь 2015 года.

  На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 115 Семейного кодекса РФ,
  ПРОШУ:

  1. Взискать с ответчика в мою пользу неустойку за несвоевременную уплату алиментов на содержание Ивановой Олеси Ивановны 05.11.2012 года рождения в г. Москва сумму за весь период с мая по октябрь 2015 года.

  ЗАЯВЛЕНИЕ НА АЛИМЕНТЫ образец, примеры заявления на алименты на ребенка

  Как писать заявления на алименты образец

  Для заказа юридической услуги при взыскании алиментов, свяжитесь с нами:
  тел: +38 099 071 81 22,
  e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

  Термин «алименты» происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит один из родителей. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.
  Многие добровольно исполняют свой родительский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

  Мы всегда рады оказать вам юридические услуги с целью взыскания алиментов в Украине. Юрист поможет взыскать максимальную, в вашем случае, сумму алиментов на ребенка, профессионально составит иск о взыскании алиментов, представит ваши интересы в суде или по вашему поручению самостоятельно решит эту проблему. Но если нет возможности обратиться к юристу за помощью, следуйте нашим рекомендациям.

  Составление искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:
  • шапка
  • название
  • вступительная часть
  • аргументационная часть
  • заключительная часть
  • просительная часть
  • указание прилагаемых документов
  • дата и подпись
  Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах. Один экземпляр искового заявления о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.
  Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

  В какой суд подавать исковое заявление о взыскании алиментов в Украине?
  Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

  Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.
  Адрес суда и правильное его название можно узнать на нашем сайте или в городской телефонной справке.

  В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс. Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.
  Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

  Название документа : Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

  Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

  В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

  Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.
  Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов предоставить суду. Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

  Способ оплаты алиментов в Украине. Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.
  Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.
  В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.
  Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например — 25 % от зарплаты. Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.
  Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.
  Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов. В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей — 1/3 заработка, на трех и больше детей — 1/2 заработка. Максимальный размер алиментов на ребенка в Украине не установлен, но согласно Закону Украины «О исполнительном производстве» с должника не позволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» — эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.
  Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 10 Закона Украины «О доступе к публичной информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

  Судебный сбор .
  При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты судебного сбора на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Упомянутую статью нормативно-правового акта нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

  В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского процессуального кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.
  Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.
  К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:
  1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
  2. Копию собственного паспорта;
  3. Справку о месте проживания ребенка;
  4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака;
  5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.
  Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.

  Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендую обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов. В данном случае информация, полученная во время юридической консультации – это выгодное приобретение, которое в ближайшем будущем принесет доход. Желаю вам удачи!

  Договориться о встрече с юристом можно, позвонив по телефону:
  +38 099 071 81 22
  +38 093 708 43 52

  Алименты на ребенка. Как подать на алименты. Алименты с неработающего. Исковое заявление о взыскании алиментов. Образец заявление на алименты

  Алименты на ребенка.

  Забота о содержании детей является одинаковой обязанностью обоих супругов. Данная норма закона закреплена в Семейном Кодексе и Конституции. Таким образом, несовершеннолетний ребенок оказывается защищенным, путем гарантии права получать достаточное содержание от своих родителей до своего совершеннолетия и даже после, при условии отсутствия возможности самостоятельного заработка.

  В случае расторжения брака объем обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей не уменьшается. Поэтому тот из родителей, кто живет отдельно от ребенка не освобождается от обязанности кормить, одевать ребенка и участвовать в его развитии материально и физически. Тут уже и возникает вопрос об алиментах на ребенка. Алиментные обязанности могут выполняться как добровольно так и принудительно.

  Второй родитель не вправе препятствовать выполнению таких обязанностей, а в случае нарушения прав ребенка, имеет право на судебную защиту.

  На практике чаще всего встречается спор, в котором родитель, живущий отдельно (чаще всего отец) перестает содержать своего ребенка или детей, мотивируя это тем, что если он будет платить деньги бывшему супругу, то он будет на них жить. При этом зачастую не оценивается адекватно размер необходимых расходов, которые нужно произести на детей, когда они идут в школу, нуждаются в дополнительном обучении и развитии во внешкольных учреждениях.

  В этом случае нужно решить вопрос об уплате алиментов. Следует знать, что право на содержание имеет не второй супруг, а именно ребенок, и не уплачивая алименты, недобросовестный родитель лишает денег не бывшую жену (мужа), а именно ребенка.

  Алименты на ребенка могут быть уплачены добровольно и принудительно.

  Добровольную выплату алиментов лучше всего производить с документальным подтверждением такой уплаты. Это можно сделать через открытие счета на имя супруги или ребенка, с возможностью второго родителя снимать оттуда деньги, а также пересылая алименты по почте. Следует правильно указывать сумму платежа, его назначение: алименты за июль 2013 года, например. Можно конечно каждый раз, передавая сумму, брать расписку о том, что алименты за конкретный месяц выплачены в сумме и претензий нет. Но это очень не удобно.

  Алименты на договорной основе.

  Кроме вышеизложенного способа можно заключить договор об обязательстве выплачивать алименты в определенной сумме. Плюсом такого способа является то, что в случае, если плательщик алиментов перестает их платить, то обращаться с исковым заявлением в суд не нужно. Взыскание производится на основании судебного приказа, в бесспорном порядке. О приказном производстве в суде можно ознакомиться тут.

  Но что делать, если недобросовестный родитель не платит алименты.

  Как подать на алименты.

  Чтобы подать заявление на алименты с недобросовестного супруга, придется составить исковое заявление о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Образец такого заявления вы можете найте в конце этой статьи. Для этого необходимо подготовить документы, подтверждающие все факты, и усвоить несколько правильных формулировок. Не следует писать в заявлении историю всех своих отношений и конфликтов. Мелодрамы в суде не приветствуются. Следует изложить факты, их подтверждение доказательствами и ссылку на соответствующий закон. Законное обоснование вы также можете найти в образце искового о взыскании алиментов в конце статьи. Основным документом тут будет справка с места работы о размере среднего заработка. Так как суд, определяя размер алиментов, исходит из фактической возможности оказывать материальную помощь ребенку.

  А как взыскать алименты на несоврешеннолетнего ребенка, если бывший (настоящий) супруг не работает.

  Алименты с неработающего.

  Закон предусматривет возможность взыскания алиментов не зависимо от того работает родитель или нет. Если имеется постоянное место работы, то размер алиментов определяется в процентах от заработка. Размер алиментов определяет суд исходя из реальной необходимости и размера заработка родителя.

  Если же заработная плата не регулярна, постоянного места работы нет, то суд устанавливает размер алиментов в твердой денежной сумме, учитывая размер среднего заработка по региону и размер прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

  Алименты с моряков.

  Подавая в суд на взыскание алиментов с моряка, работающего по контракту, следует знать, что такое моряк фактически считается безработным, так как контракт имеет срочный характер и не гарантирует, что после его окончания этого специалиста снова возьмут на работу. Поэтму взыскание алиментов с моряка будет производиться как с неработающего.

  Образец заявления на алименты.

  Жовтневый районный суд г. Мариуполя

  Истица: Куреева Галина Терентьевна,

  17.01.1984 года рождения,

  зарегистр. и прожив. по адресу:

  87515 г. Мариуполь, ул. Ленина, д.88 кв.3

  Ответчик: Куреев Петр Валерьевич

  12. 08.1979 года рождения, зарегистр-н:

  г. Мариуполь, пр. Строителей, д. 135, кв. 80 проживает: 87500 г. Мариуполь, пр. Ленина, 198 кв. 132

  о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка

  С 26 сентября 2003 года мы с ответчиком находились в зарегистрированном браке. Брак был зарегистрирован в Мариупольском городском отдел РАГС, актовая запись №813.

  Решением Приморского районного суда г. Мариуполя от 26 июля 2012 года брак был расторгнут, что подтверждается свидетельством о расторжении брака от 30 августа 2007 года, Актовая запись №152.

  От данного брака мы имеем несовершеннолетнего сына – Куреева Кирилла Петровича, 27 марта 2010 года рождения. Сын проживает со мной и находится полностью у меня на иждивении.

  Ответчик проживает отдельно. Материальной помощи на содержание ребенка ответчик не оказывает, в жизни ребенка, его воспитании и развитии никакого участия не принимает, что ставит меня в крайне затруднительное материальное положение.

  Ребенок часто болеет, требует дополнительных расходов на лечение, развитие, однако все дополнительные расходы несу я. Ответчик до недавнего времени работал в гипермаркете ООО «Прогресс» в должности уборщика. В настоящее время постоянной работы не имеет, но имеет периодический заработок. Таким образом, ответчик имеет возможность оказывать помощь на содержание несовершеннолетнего ребенка.

  В соответствии со ст. 184 СК Украины, так как точный размер заработка установить затруднительно, и он имеет нерегулярный характер, считаю необходимым установить размер алиментов в твердой денежной сумме.

  На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 3 ГПК Украины, ст.ст. 180, 184 Семейного кодекса Украины,

  — Взыскать в мою пользу с Куреева Петра Валерьевича, 12. 08.1979 года рождения, уроженца г. Мариуполя, Донецкой области, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка Куреева Кирилла Петровича, 27 марта 2010 года рождения в размере 800 гривень ежемесячно, до достижения ребенком совершеннолетия.

  — Судебные издержки взыскать с ответчика.

  Приложение: (копии документов, которые прилагаются к исковому заявлению о взыскании алиментов) копия заявления для ответчика; копия свидетельства о рождении ребенка; справка о составе семьи; копия свидетельства о разводе; копия паспорта истицы; справка о доходах истицы;

  «____» ____________________2013 г. …………………… Г.Е. Куреева