С ч 1 ст 165

Содержание:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 165(1). Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України»Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»і»Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Конституція України визначає гарантований мінімум прав і свобод, до якого можуть бути долучені додаткові гарантії. Такою гарантією є закріплене ст. 46 Основного Закону України право кожного громадянина на соціальний захист, у тому числі у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері загальнообов’язкового державне пенсійного страхування. Вони регулюються Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-1V, «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР, постановами Пенсійного фонду України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» від 31.01.2005 р. № 3-1, «Про затвердження Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» від 10.06.2004 р. № 7-6, «Про затвердження Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження платежів зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів» від від 19.01.2002 р. № 2-4 та іншими нормативно-правовими актами.

Об’єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні таких діянь: ухилення громадян-підприємців і адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, як платників обов’язкових страхових внесків, приховування (заниження) службовою особою підприємства, установи, організації фонду оплати праці та громадянами-підприємцями і адвокатами суми доходу, з яких обчислюються внески на пенсійне страхування, порушення встановленого порядку витрачання коштів на це страхування та строків перерахування внесків до Пенсійного фонду України, несвоєчасне подання або неподання за встановленою формою бухгалтерських звітів та інших документів про нарахування і сплату внесків на соціальне страхування. Страхові внески — це кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; а також кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Платниками страхових внесків є страхувальники, перелік яких міститься у ст. 14 зазначеного Закону. До них належать такі роботодавці: підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності та інші особи, (зокрема, юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру. Крім того, страхувальниками є фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. До членів сімей фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать: дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, але разом з ним здійснюють підприємницьку діяльність і отримують частину доходу від заняття цією діяльністю; а також особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності. Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків із дня їх реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страхувальник зобов’язаний: 1) зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, як платник страхових внесків у десятиденний термін із дня: отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності; прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу; зміни юридичного статусу чи адреси, якщо відповідно до закону державна реєстрація таких установ, організацій та відокремлених підрозділів не проводиться; укладення трудового договору з найманим працівником; зміни прізвища, ім’я та по батькові. Страхувальник зобов’язаний зареєструватися в територіальних органах Пенсійного фонду незалежно від того, чи він фактично веде господарську діяльність та провадить розрахунки з оплати праці, чи ні; 2) вести облік виплат (доходу) застрахованої особи за кожним календарним місяцем та календарним роком, зберігати ці дані за період до 01.07.2000 р. протягом 75 років, а за період після цієї дати — протягом усього часу сплати страхових внесків та протягом п’яти років після припинення їх сплати на паперових носіях та в електронному вигляді за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа, після чого дані передаються до архіву на належне зберігання протягом 70 років згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України; 3) допускати посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду до перевірок правильності обчислення та сплати страхових внесків, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок; 4) подавати звітність територіальним органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом; 5) надавати безоплатно застрахованій особі та на вимогу — членам сім’ї померлої застрахованої особи відомості про заробітну плату (дохід), суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються застрахованої особи та подаються до територіальних органів Пенсійного фонду; 6) нараховувати, обчислювати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески; 7) пред’являти на вимогу виконавчих органів Пенсійного фонду та застрахованих осіб, за яких страхувальник сплачує страхові внески, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; 8) вимагати в разі прийому на роботу або укладення відповідного договору із фізичною особою пред’явлення нею свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 9) повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду про прийом на роботу або укладення відповідного договору з фізичного особою, яка не зареєстрована в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (у тому числі вперше приймається на роботу) або не пред’явила на вимогу страхувальника свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, і подавати необхідні відомості та документи для реєстрації зазначеної особи; 10) отримати в територіальному органі Пенсійного фонду від імені фізичної особи, яку він зобов’язаний зареєструвати у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та видати його застрахованій особі; 11) повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду: про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації У десятиденний термін із дня прийняття відповідного рішення; про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження, юридичної адреси в десятиденний термін із дня виникнення відповідних змін; про відкриття або закриття поточних рахунків у банках чи в органах Державного казначейства України, які використовуються для здійснення відповідної діяльності; про чисельність найманих працівників, розмір їх заробітної плати (доходу) за встановленою формою звітності; про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану особу, за яку або на користь якої ним сплачуються страхові внески, у десятиденний термін із дня одержання цих відомостей; 12) виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

Суб’єктивна сторона цього правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Суб’єктами правопорушення є посадові та фізичні особи, які є платниками страхових внесків.

Гражданский процессуальный кодекс Украины
Статья 165. Основания для отказа в выдаче судебного приказа

1. Судья отказывает в выдаче судебного приказа, если:

1) заявление подано с нарушениями требований статьи 163 настоящего Кодекса;

2) заявление подано лицом, не имеющим процессуальной дееспособности, подписан или подписан лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано;

3) заявлено требование, не соответствует требованиям статьи 161 настоящего Кодекса;

4) имеются обстоятельства, предусмотренные частью первой статьи 186 настоящего Кодекса;

5) с момента возникновения права требования прошел срок, превышающий исковой давности, установленный законом для такого требования, или прошел срок, установленный законом для предъявления иска в суд по такому требованию;

6) судом ранее выданный судебный приказ по тем же требованиям, по которым заявитель просит выдать судебный приказ;

7) судом ранее отказано в выдаче судебного приказа по основаниям, предусмотренным пунктами 3-6 части первой настоящей статьи;

8) с поданным заявлением не усматривается возникновения или нарушение денежного требования, по которому заявителем подано заявление о выдаче судебного приказа;

9) заявление подано с нарушением правил подсудности.

2. Об отказе в выдаче судебного приказа судья выносит определение не позднее десяти дней со дня поступления в суд заявления о выдаче судебного приказа.

3. В случае если в заявлении о выдаче судебного приказа содержатся требования, часть из которых не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства, суд выносит определение об отказе в выдаче судебного приказа лишь в части этих требований. В случае если заявленные требования между собой взаимосвязаны и отдельный их рассмотрение невозможно, суд отказывает в выдаче судебного приказа.

4. Судья с целью определения подсудности, кроме случаев подачи заявления о выдаче судебного приказа в электронной форме к должнику, который имеет официальный электронный адрес, не позднее следующего дня со дня получения заявления о выдаче судебного приказа проверяет указанное в заявлении местонахождение должника по сведениям, внесенными в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

5. В случае если должником в заявлении о выдаче судебного приказа указано физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя, судья не позднее двух дней со дня поступления такого заявления, кроме случаев подачи заявления о выдаче судебного приказа в электронной форме к должнику, который имеет официальную электронный адрес, обращается в соответствующий орган регистрации места пребывания и места жительства о предоставлении информации о зарегистрированном в установленном законом порядке место жительства физического лица — должника.

6. Информация о месте жительства (пребывания) физического лица — должника должна быть предоставлена ​​в течение пяти дней с момента получения соответствующим органом регистрации места жительства (пребывания) лица соответствующего обращения суда.

7. Судья с целью определения подсудности может пользоваться данным Единого государственного демографического реестра.

8. Если по результатам рассмотрения полученных судом сведений о местонахождении должника — юридического лица или физического лица — предпринимателя будет установлено, что заявление о выдаче судебного приказа не подсудно этому суду, суд не позднее десяти дней со дня поступления заявления выносит определение о передаче заявления о выдаче судебного приказа вместе с приложенными к нему документами подсудности.

9. В случае если полученная судом информация не дает возможности установить зарегистрированное в установленном законом порядке место жительства (пребывания) физического лица — должника, суд отказывает в выдаче судебного приказа.

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 165-1. Нарушение законодательства о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и общеобязательное государственное пенсионное страхование

Нарушение порядка начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, непредставление, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности относительно единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное ‘ язкове государственное пенсионное страхование или представление недостоверных сведений, используемых в государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, др вой отчетности и сведений, предусмотренных законами Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо — предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, указанных в части первой настоящей статьи, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо — предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме, которая не превышает трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо — предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от сорока до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме более трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан —

влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо — предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от восьмидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физическое лицо — предпринимателя или лицо, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 165-1 згідно із Законом N 2704-12 від 16.10.91; в редакції Закону N 305/95-ВР від 13.07.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 429-IV від 16.01.2003; в редакції Закону N 3108-IV від 17.11.2005)

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 165/1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 165 згідно із Законом України від 16.10.92 р. № 2704-ХІІ; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 13.07.95 р. № 305/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР. від 16.01.2003 р. № 429-1У, від 17.11.2005 р. № 3108-ІУ, від 05.03.2009 р. № 1074-УІ, від 08.07.2010 р. № 2464-УІ, від 08.07.2011 р. № 3668-УІ)

1. Об’єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (див. Закони України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Об’єктивна сторона правопорушення виражається у вчиненні таких діянь:

1) порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України;

2) несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

3. Суб’єкт адміністративного проступку- посадові особи платників страхових внесків (роботодавців та інших осіб, визначених статтею 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

4. Суб’єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у як формі умислу, так й у формі необережності.