Ст 135 коап башкортостан

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 135. Безбилетный проезд

Безбилетный проезд пассажира, в том числе проезд без регистрации или компостирования проездного документа, а также провоз без билета детей в возрасте от семи до шестнадцати лет:

в поездах пригородного, местного или дальнего сообщения —

влечет наложение штрафа в десятикратном размере от стоимости проезда;

в городском транспорте —

влечет наложение штрафа в двадцатикратном размере от стоимости проезда;

в автобусе пригородного или внутрирайонных сообщения —

влечет наложение штрафа в десятикратном размере от стоимости проезда;

в автобусе междугородного и международного сообщения и в междугородном электротранспорте —

влечет наложение штрафа в десятикратном размере от стоимости проезда;

на судах водного транспорта —

влечет наложение штрафа в пятикратном размере от стоимости проезда.

Контролеры не имеют права штрафовать и высаживать

В ходе дискуссии в комментариях к записи «Транспортная реформа по-донецки» в блоге www.pauluskp.livejournal.com о новшествах оплаты проезда в электротранспорте Донецка возник казалось бы парадоксальный вопрос, поставленный в заголовок этой заметки.

Согласно ст. 135 «Кодекса Украины об административных правонарушениях» (далее КУпАП) безбилетный проезд является административным правонарушением, а штраф за безбилетный проезд — видом административного взыскания.

Стаття 135. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, а так само провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років:

 • у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення —
  тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
 • в міському транспорті —
  тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду;
 • в автобусі приміського або внутрірайонного сполучення —
  тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
 • в автобусі міжміського і міжнародного сполучення та у міжміському електротранспорті
  тягне за собою накладення штрафу в десятикратному розмірі від вартості проїзду;
 • на суднах водного транспорту —
  тягне за собою накладення штрафу в п’ятикратному розмірі від вартості проїзду.

Сначала определимся с тем, что такое безбилетный проезд .

6.2. Порушення даних Правил (безквитковий проїзд, а також безоплатне провезення пасажиром дитини віком від 7 до 16 років або неоплаченого багажу) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу згідно з чинним законодавством.
Крім штрафу, пасажир повинен сплатити вартість проїзду.

Для пассажиров в части оплаты проезда «Правила» предусматривают следующие обязанности

5.5. Пасажири зобов’язані:

 • мати при собі документи, які засвідчують право на проїзд та провезення багажу в трамваї, тролейбусі, завчасно придбавши такі документи поза рухомим складом (у касах підприємств або в інших юридичних та фізичних осіб, які їх реалізують на основі угод з цими підприємствами: кіосках «Укрпошта», «Міськдовідка» тощо), а також абонементні талони та разові квитки безпосередньо в рухомому складі в кондукторів чи водіїв під час зупинки;
 • сплатити свій проїзд, закомпостувавши абонементний талон або придбавши разовий квиток у кондуктора чи водія;
 • зберігати разові квитки та закомпостовані абонементні талони до кінця поїздки;
 • сплачувати за перевезення кожного місця багажу;

То есть незакомпостированный талон считается безбилетным проездом , является свидетельством нарушения «Правил» и основанием для привлечения к админ. ответственности по ст. 135 КУпАП.

Разберёмся в том, кто имеет право рассматривать дело об административном правонарушении » безбилетный проезд » и накладывать на нарушителя штраф.

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 16
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту (тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв’язані з порушенням правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, правил користування автомобільним транспортом та електротранспортом
([. ] абзаци шостий та восьмий статті 135).

Від імені органів автомобільного транспорту та електротранспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) — керівник перевізника, який в установленому законодавством порядку надає транспортні послуги, його заступники та контролери ([. ] абзац восьмий статті 135).

Из статьи 229 недвусмысленно следует, что контролёры имеют право рассматривать админ. дела по статье 135 только в связи с нарушениями, определёнными абзацем 8 ст. 135, то есть только на транспорте междугороднего и международного сообщения .

Согласно всё тому же КУпАП

Глава 19
ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями [. ] 135 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

В контексте вынесения постановления о наложении админ. взыскания в виде штрафа здесь идёт речь только об » уполномоченном органе (должностном лице) «. При этом, как мы выяснили выше из ст. 229, полномочия контролёров в рассмотрении админ. дел по ст. 135 и вынении постановления о наложении взыскания ограничиваются абзацем 8 этой статьи. То есть, для принятия решений о привлечении к ответственности за безбилетный проезд на тех видах транспорта, которые не перечислены в абзаце 8 ст. 135, контролёры не являются » уполномоченным органом (должностными лицами) «.

Далее, согласно «Правилам»

4.13. Контролер має право:

 • поза чергою входити в салон трамвая і тролейбуса через передні двері;
 • перевіряти додержання вимог цих Правил пасажирами та кондуктором;
 • вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи (які не пізніше наступного дня повинен здати до служби збору виручки або у відділ контролю).
 • Недійсними проїзними документами вважаються:
 • використаний проїзний квиток або абонементний талон;
 • абонементний талон, на якому неможливо визначити код компостера (якщо це не є наслідком несправного компостера);
 • прострочені проїзні квитки тривалого користування.

6. Контроль оплати проїзду пасажирами та їх відповідальність

6.3. Штрафи за порушення даних Правил накладаються начальником трамвайно-тролейбусного управління, начальниками трамвайного чи тролейбусного депо, начальниками служб руху і районів руху трамвайно-тролейбусних управлінь, а такожконтролерами трамвайно-тролейбусних управлінь і стягуються на місці.

Кроме того, что пп. 4.13 и 6.3 в части полномочий контролёра противорчечат друг другу (п. 4.13 не наделяет контролёра правом накладывать штраф), норма п. 6.3 прямо противоречит КУпАП, а поскольку «Правила» — это всего лишь указ министерства, нормативно-правовой акт более низкой юридической силы, с юридической точки зрения эта норма недействительна.

Итого имеем — на транспорте внутригородского сообщения контролёры не имеют права ни рассматривать дела о » безбилетном проезде «, ни выносить по ним постановления о наложении штрафа, ни тем более этот штраф принимать. Более того, они даже не имеют права потребовать от вас оплатить проезд или высадить, в отличие от водителя и кондуктора, которым право требовать соблюдения «Правил» и высаживать в случае их несоблюдения дано пп. 4.9 и 4.11 соответственно.

Ст 135 коап башкортостан

Судебный участок №7 по г.Стерлитамак Республики Башкортостан

11 февраля 2015 года г. Стерлитамак

Мировой судья судебного участка № 3 судебного района г.Стерлитамак Республики Башкортостан, Сафина , и.о. мирового судьи судебного участка №7 судебного района г.Стерлитамак (г.Стерлитамак ул.Курчатова , 16), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Байгускарова , ,

Байгускаров М.З. в 01.20 часов на в нарушение п.п. 2.7 ПДД РФ управлял автомашиной в состоянии опьянения, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Байгускаров М.З. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал.

Суд, исследовав материалы дела, считает, что вина Байгускарова М.З. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, нашла подтверждение в судебном заседании.

Согласно п.2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Факт управления Байгускаровым М.З. транспортным средством в состоянии опьянения, подтверждается протоколом об административном правонарушении 02 АР от , протоколом об отстранении от управления транспортным средством 02 АО от , актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 02 АА от , которым установлено у Байгускарова М.З. состояние алкогольного опьянения (показания прибора Алкотектор Про 100 0,381 мг/л, погрешность прибора 0.048 мг/л), с результатами освидетельствования Байгускаров М.З. согласился, и другими материалами дела.

Собранные и исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями законодательства и подтверждают в совокупности виновность Байгускарова М.З. в совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу.

На основании ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

Байгускарова признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Срок наказания Байгускарова М.З. исчислять со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить Байгускаров М.З., что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Обязать Байгускарова М.З. в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления сдать водительское удостоверение в ОГИБДД УМВД России по г. Стерлитамаку .

Реквизиты для уплаты административного штрафа: ИНН 0275006462, КПП 027501001, получатель УФК по РБ (МВД по РБ) в ГРКЦ НБ г.Уфа, ОКТМО 80701000, р/с 40101810100000010001, БИК 048073001, КБК 188 116 30020 01 6000 140, наименование платежа — административный штраф по линии ГИБДД (ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ). Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения его копии в Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан через мирового судью.

Ст 135 коап башкортостан

Судебный участок №7 по г.Стерлитамак Республики Башкортостан

Список дел, назначенных к рассмотрению мировым судьей судебного участка № 7 по г. Стерлитамак РБ Яскиной Т.А. с 07 февраля по 11 февраля 2011 года

Ф.И.О. обвиняемых ( наименование

истца и ответчика)

Ст.Ст. УК РФ, Кодекса РФ «ОАП» (сущность иска)

07 февраля 2011г

беседа по иску ООО «Русфинанс Банк» к Шариповой Ц.М.

О взыскании задолженности по потребительскому кредиту

назначено к рассмотрению

беседа по иску Андреева О.А. к Сараевой Н.П.

О расторжении брака

назначено к рассмотрению

у/д в отношении Николаева А.Н.

По ч.1 ст.158 УК РФ (особый порядок)

у/д в отношении Зубаирова И.Х.

По ч.1 ст.158 УК Ф (особый порядок)

г/д по иску Ивановой З.А. к ГСТ «Кольцо» ЗАО «Каустик»

О признании права собственности (подготовка)

а/д в отношении Сагидуллина Р.Р.

По ч.3 ст.12.16 КоАП РФ

а/д в отношении Антонова О.В.

По ч.1 ст.12.26 КоАП РФ

а/д в отношении Затолокина А.А.

По ч.1 ст.12.8 КоАП РФ

а/д в отношении Трофимова И.Л.

По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ

а/д в отношении Якунова А.С.

По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ

а/д в отношении Скворцова М.М.

По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ

Беседа по заявлению Юсуповой А.М. о привлечении к уголовной ответственности Попова П.А.

По ч.1 ст.115 УК РФ

назначено к рассмотрению

08 февраля 2011г

беседа по иску Заировой А.А к Заирову С.М.

О расторжении брака

назначено к рассмотрению

у/д в отношении Кагарманова С.А.

По ч.1 ст.116 УК РФ (особый порядок)

у/д в отношении Сайкина К.В.

По ч.1 ст.116 УК РФ (особый порядок)

г/д по иску ИФНС к Золотову В.В.

О взыскании задолженности по транспортному налогу

у/д в отношении Кичкова Д.В.

По ч.1 ст.116 УК РФ (особый порядок)

г/д по иску Егоровой Т.Ю. к Шендрик Д.В.

О взыскании алиментов

а/д в отношении ООО «Трест Строймеханизация — 1»

По ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

а/д в отношении Самарина П.В.

По ч.1 ст.12.26 КоАП РФ

09 февраля 2011г

у/д по обвинению Алибаева Р.М

По ч. 1 ст 112 УК РФ (общий порядок)

10 февраля 2011 года

Беседа по иску Шафиковой З.Р. к ГОУ СПО Стерлитамакский педагогический колледж

О взыскании невыплаченного ежемесячного детского пособия

у/д в отношении Лазарева А.Г.

По ч. 1 ст 116, ч.1 ст.116 УК РФ (особый порядок)

г/д по иску Мельникова В.С. к ИП Каримову Э.Р.

О расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, судебных издержек

г/д по иску ИФНС к Ибрагимову М.А.

О взыскании транспортного налога

Рассмотрение заявления Цофнас А.Е.

Об отмене определения мирового судьи судебного участка №7 по г.Стерлитамак Яскиной Т.А. от 31.01.2011 г об оставлении иска. без рассмотрения

Дело № 5-135/2014

г.Сибай 21 марта 2014 года

Суд в составе: председательствующего мирового судьи судебного участка № 2 по г.Сибай Республики Башкортостан Буранкаева Т.И.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ, в отношении Лазарева , рождения, уроженца области, зарегистрированного и проживающего по адресу: область, , гражданина РФ, работающего не имеющего инвалидности и хронических заболеваний, ранее не привлекающегося к административной ответственности,

Лазарев в 22.41 часов в г.Сибай Республики на 96 километре автодороги Магнитогорск-Ира, управляя автомашиной с полуприцепом нарушил правила перевозки грузов — нарушив распределение нагрузки по осям автомашины.

В судебное заседание Лазарев не явился, он надлежаще извещен о времени и месте судебного разбирательства, через факсимильную связь представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Исследовав и оценив материалы дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины Лазарева в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ.

Вина Лазарева подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно протоколу от об административном правонарушении, составленного должностным лицом полиции в отношении Лазарева по ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ, Лазарев в 22.41 часов на 96 километре автодороги г.Сибай Республики , управляя автомашиной с полуприцепом перевозил тяжеловесный груз без специального разрешения и специального пропуска.

Данный протокол об административном правонарушении соответствует требованиям ст.28.2. КоАП РФ, событие административного правонарушения подробно описано с изложением фактических обстоятельств произошедшего применительно к элементам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ.

При составлении протокола права, предусмотренные ст.51 Конституции РФ, ст.25.1. КоАП РФ, Лазареву разъяснены. От подписания протокола Лазарев отказался, о чем должностным лицом полиции в протоколе сделана запись, соответствующая требованиям ч.5 ст.27.12. КоАП РФ. (л.д.1).

Согласно п.п.23.1. и 23.2. ПДД РФ масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.

Из акта весового контроля от следует, что на автомашине с полуприцепом при перевозке груза, превышены осевые нагрузки на ось на 1,85 тонн. По другим осям под и 3, 4, 5 — осевые нагрузки ниже допустимых норм, то есть не превышены. Вид груза — колесные пары. Допустимая масса транспортного средства составляет 40,00 тонн, фактическая составляет 31,42 тонн.

Таким образом, фактическая масса транспортного средства не превышает допустимой массы транспортного средства, и Лазаревым нарушены распределение нагрузки по осям.

Действия Лазарева суд переквалифицирует с ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ на ч.1 ст.12.21. КоАП РФ, как нарушение правил перевозки грузов, поскольку он на автомашине перевозил не тяжеловесный груз без специального разрешения и пропуска, а нарушил распределение нагрузки по осям автомашины, что является нарушением правил перевозки грузов.

В настоящем случае для перевозки груза Лазареву не требовалось наличие специального разрешения или пропуска, поскольку фактическая полная масса автомашины не превышает допустимую норму массы автомашины, перевозимый груз не относиться к категории тяжеловесных грузов.

При назначении административного наказания Лазареву суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность — отсутствие в материалах дела отрицательно характеризующих данных.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, не имеется.

Учитывая характер, степень тяжести совершенного административного правонарушения, личность Лазарева его имущественное положение, суд считает необходимым назначить ему административное наказание в пределах санкции ч.1 ст.12.21.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

Лазарева признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей.

Сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам: Наименование получателя платежа: УФК по РБ (ОМВД РФ по городу Сибай), КПП , ИНН , КОД ОКТМО 80743000, Номер счета 40101810100000010001 ГРКЦ НБ Республики , БИК , КБК 18811630020016000140, Наименование платежа: Адм.штрафы по линии ГИБДД.

Разъяснить Лазареву о том, что согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Сибайский городской суд Республики Башкортостан в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии через мирового судью судебного участка №2 по г.Сибай Республики Башкортостан.